Informácie pre návštevníkov

27.07.2012 12:10

V rámci  spustenej DISKUSIE môžete prispievať svojimi názormi a komentármi k dianiu na našich ihriskách. Veríme vo Vašu korektnosť a vystupovanie v rámci diskusie, ktoré bude spĺňať také etické normy,  ako slušnosť, ľudskosť, vecnosť.

V rámci  rubriky NAPÍŠTE NÁM môžete adresovať tak isto kultivovaným spôsobom svoje názory vedeniu zväzu, ktoré ale nebudú publikované.