Informácia z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

24.02.2017 10:51


Vážená športová organizácia,

v súvislosti s novelou zákona o športe účinnou od 1. januára 2017 sekcia štátnej starostlivosti o šport upozorňuje športové organizácie na povinnosť športových odborníkov - PODNIKATEĽOV dodržať nasledovné ustanovenia zákona o športe:

1. § 106b zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne: „Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.“
Postup a spôsob oznámenia sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE. Oznámenie sa podáva na formulári, ktorý sa posiela elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačený a podpísaný posiela SPOLU S POTVRDENÍM O ZÁPISE na adresu ministerstva.
POZOR: Športový odborník, ktorý NEvykonával v roku 2016 svoju činnosť ako podnikanie (ako SZČO), ministerstvu túto skutočnosť NEoznamuje.

2. § 6 ods 4 až 9, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o úkony súvisiace s výkonom činnosti športového odborníka AKO PODNIKANIE (vznik oprávnenia na podnikanie, pozastavenie, ukončenie).
Informácie o týchto úkonoch sú zverejnené na našom webovom sídle www.minedu.sk, v časti ŠPORT, INFORMAČNÝ SYSTÉM ŠPORTU, ČINNOSŤ ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA AKO PODNIKANIE.
Úkony sa vykonávajú
a) PROSTREDNÍCTVOM OKRESNÉHO ÚRADU (JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO, po starom „ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD“), alebo
b) zaslaním priamo na ministerstvo na formulároch, ktoré sa posielajú elektronicky na adresu ziadosti.sport@minedu.sk, a zároveň sa vytlačené a podpísané posielajú na adresu ministerstva.

Vo formulari sa pise, ze spolu s tymto formularom mate zaslat aj POTVRDENIE O ZAPISE SPORTOVEHO ODBORNIKA DO REGISTRA FYZICKYCH OSOB V SPORTE, ktore by Vam mal dat SFZ, co je vsak technicky a casovo momentalne nerealne, a preto tuto povinnu prilohu doriesi SFZ osobitne priamo s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekciou štátnej starostlivosti o šport a mládež.


S cieľom predísť porušeniu zákona športovými odborníkmi - PODNIKATEĽMI, ktorí sú príslušní Vašej športovej organizácii, si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie prenosu tejto informácie na tieto osoby.

V pripade že potrebujete ďalšie informacie, kontaktujte prosim ministrstvo, nie nas /ObFZ/, ďakujeme za porozumenie, oficialne to vybavuje p. Branislav Strečanský, štátny radca, odbor športu, 02 / 5937 4772.


Ďakujeme za spoluprácu!

S úctou

Božena Gerhátová
poverená zastupovaním generálneho riaditeľa sekcie
sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

vybavuje:
Branislav Strečanský
štátny radca
odbor športu
02 / 5937 4772