HOSPODÁRSKA KOMISIA - NEUHRADENÉ MZF

22.11.2021 13:41

 

NEUHRADENÉ MZF ZA MESIAC OKTÓBER 2021 : 

 

OFK Hôrky,  TJ Dlhé Pole,  FK Terchová

 

V prípade neuhradenia MZF do 29.11.2021 HK odstupuje FK na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ.