DOTAČNÁ POLITIKA ObFZ ŽILINA

17.08.2023 11:56

VV ObFZ  dňa 18.08.2013 per rollam schválil Dotačnú politiku ObFZ Žilina pre ročník 2023/2024. 

 
 
 
 
Kluby, ktoré hrajú súťaže ObFZ Žilina (okrem klubov s príslušnosťou k ObFZ Čadca) a majú záujem čerpať dotácie
zašlú na mail ObFZ /obfzzilina@gmail.com / údaje kvôli príprave dotačnej zmluvy  a to :
 
Prijímateľ dotácie:             
Sídlo:                                     
Štatutárny orgán:                              
O:                                                                         
DIČ:                                                                         

IBAN: