DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR TRÉNEROV - ŽILINA

26.08.2020 14:28

TMK SsFZ v spolupráci s TMK ObFZ Žilina so súhlasom TÚ SFZ organizuje 28.09.2020 (pondelok) od 15.00 hod. v Žiline v areáli štadióna MŠK Žilina seminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov - 50 trénerov) posielajte do 20. septembra 2020 mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com. Program seminára a formulár prihlášky v prílohe.

 

PRÍLOHA :

SEMINÁR TRÉNEROV ŽILINA 28.09.2020 - program 

SEMINAR TRENEROV UEFA B - UEFA GR C - ŽILINA - prihláška