AKTÍV PRÍPRAVIEK

10.04.2016 19:49

Aktív prípraviek

 

V piatok 8.4.2016 sa v akadémii mládeže MŠK Žilina v Strážove konal aktív prípraviek pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/16.

 

Nakoľko v jesennej časti mali turnaje veľmi dobrú odozvu medzi organizátormi turnajov, ale i rodičmi samotných hráčov, pribudli v jarnej časti ďalšie dva kluby. Do jarnej časti ročníka je zatiaľ prihlásených 21 družstiev. V súťaži môžu štartovať deti ročníka 2006 a mladší, dievčatá o rok staršie.

 

Termíny turnajov sú stanovené na 23.4., 30.4. 14.5, 28.5 a 11.6, resp. v inom termíne po dohode všetkých účastníkov v skupine. Vylosovanie tejto súťaže, ktorú zastrešuje ObFZ Žilina bude zverejnené v Úradnej správe ObFZ na jej stránke v piatok 15.4.2016 .

Rozdelenie do skupín s termínmi turnajov:

Bytčianska skupina

 • Hrabové (28.05.2016)
 • Hliník (14.05.2016)
 • Predmier (18.06.2016)
 • Veľké Rovné (23.04.2016)

 

Terchovská skupina

 • Mojš (30.04.2016)
 • Kotrčiná Lúčka (14.05.2016)
 • Gbeľany (23.04.2016)
 • Juventus „A“ (28.05.2016)

 

Rajecká skupina

 • Rajecké Teplice (23.04.2016)
 • Fačkov (11.06.2016)
 • MŠK Žilina (30.4.2016)
 • Bytčica (14.05.2016)
 • Rosina „A“ (28.05.2016)

 

Žilinská skupina 1

 • Trnové (30.04.2016)
 • Juventus „B“ (14.05.2016)
 • Bitarová (23.04.2016)
 • Hôrky (28.05.2016)

 

Žilinská skupina 2

 • Rosina „B“ (30.04.2016)
 • Strečno (14.05.2016)
 • Bánová (23.04.2016)
 • Teplička nad Váhom (28.05.2016)

 

Predseda ŠDK Obfz Žilina informoval prítomných o systémoch turnajov a apeloval na vypisovanie zápisov o turnajoch a následné zaslanie týchto údajov spolu s fotodokumentáciou na ObFZ Žilina, ktorý bude propagovať tieto turnaje na svojej stránke, ako prostredníctvom svojho mediálneho partnera – Žilinského  Večerníka.

 

Prítomní zástupcovia MŠK Žilina p. Nosický a p. Bačík informovali prítomných o možnosti účasti detí trénerov a detí z kategórie prípravky na tréningovom procese v akadémii MŠK Žilina v Strážove. Ttréningy prebiehajú v pondelok až štvrtok o 17.30 hod. Rovnako tak bude možné deti nahlásiť na vyprevádzanie „A“ mužstva MŠK Žilina na domáce stretnutia Fortuna ligy. Po dohode s viacerými klubmi, je možnosť zorganizovať pre tieto deti v press centre besedu s hráčmi „A“ mužstva. Vedenie MŠK Žilina ďalej po predchádzajúcej dohode tiež ponúklo vstup zdarma na domáce stretnutia MŠK Žilina pre prípravky a ml. žiakov + dve doprovodné osoby majú vstup zdarma. V prípade záujmu o spoluprácu s klubom MŠK Žilina je potrebné kontaktovať p. Bačíka na tel. č. 0915 124 064.

 

Štefan Tavač – vedúci športovo-technického úseku pri ŠDK pri ObFZ Žilina.

 

Súťaž prípraviek:

-          Rozdelenie družstiev do skupín po 4 – 5 účastníkov

-          Hrá sa turnajovým spôsobom, systémom každý s každým

-          Hracia plocha:

o   multifunkčné ihrisko s umelou trávou alebo zmenšené ihrisko s prírodnou trávou s rozmermi 40x20 m (výber typu hracej plochy je ponechaný na usporiadateľovi  turnaja)

o    bránky s rozmermi 3x2 m

-          Hrací čas: 2x15 min

-          Počet hráčov: 5+1

-          Počet striedaní: neobmedzene hokejovým spôsobom

-          Rozhodovať budú osoby vybraté účastníkmi turnaja

-          Štart hráčov je možný na plastový RP alebo na kartu hráča prípravky vyhotovenú ObFZ Žilina

-          Prihlásené družstvá sú povinné na sekretariáte ObfZ Žilina predložiť na potvrdenie súpisky družstiev spolu s fotkami hráčov. Na fotke hráča je potrebné uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia a názov klubu.

-          O turnaji sa spíše záznam, ktorý sú povinní podpísať všetci vedúci zúčastnených družstiev a usporiadateľ turnaja je povinný záznam o priebehu turnaja doručiť na ObfZ Žilina poštou alebo emailom (scan záznamu) na adresu obfzzilina@gmail.com. Formulár záznamu o priebebu turnaja bude zverejnený na stránke www.futbalzilina.sk.

-          Termíny turnajov so začiatkom vždy o 09:00 hod.:

o    23.04.2016

o    30.04.2016

o    14.05.2016

o    28.05.2016

o    11.06.2016 (termín pre skupiny s 5 účastníkmi v skupine)

o    iné termíny sú možné len po predchádzajúcom súhlase všetkých účastníkov v danej skupine

 

Konečné rozdelenie skupín s uvedením účastníkov a dátumami turnajov, ktoré jednotlivé družstvá usporiadajú:

 

Bytčianska skupina

 • Hrabové (28.05.2016)
 • Hliník (14.05.2016)
 • Predmier (18.06.2016)
 • Veľké Rovné (23.04.2016)

 

Terchovská skupina

 • Mojš (30.04.2016)
 • Kotrčiná Lúčka (14.05.2016)
 • Gbeľany (23.04.2016)
 • Juventus „A“ (28.05.2016)

 

Rajecká skupina

 • Rajecké Teplice (23.04.2016)
 • Fačkov (11.06.2016)
 • MŠK Žilina (30.4.2016)
 • Bytčica (14.05.2016)
 • Rosina „A“ (28.05.2016)

 

Žilinská skupina 1

 • Trnové (30.04.2016)
 • Juventus „B“ (14.05.2016)
 • Bitarová (23.04.2016)
 • Hôrky (28.05.2016)

 

Žilinská skupina 2

 • Rosina „B“ (30.04.2016)
 • Strečno (14.05.2016)
 • Bánová (23.04.2016)
 • Teplička nad Váhom (28.05.2016)