AKTÍV PRÍPRAVIEK

24.03.2015 14:05

297.   ŠDK oznamuje, že dňa 27.03.2015 o 16.00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a to v akadémii mládeže MŠK Žilina v Strážove. Aktívu sa môžu zúčastniť doterajší účastníci ako aj noví záujemcovia o súťaž prípraviek. V rámci aktívu bude predstavený aj model spolupráce medzi klubmi v rámci ObFZ Žilina, ObFZ Žilina a MŠK Žilina, a.s. v oblasti práce s mládežou.