AKTÍV PRÍPRAVIEK + SKUPINY PRÍPRAVIEK

26.07.2020 21:19

Upozorňujeme FK, že aktív prípraviek sa uskutoční dňa 31.7.2020 / piatok/ o 17.00 hod. na štadióne MŠK Žilina / ZT /

 v Press centre. 

 

SKUPINY PRÍPRAVIEK :

 

Skupiny prípraviek 2020