AKTÍV PRÍPRAVIEK + AKTÍV MŽ

30.08.2016 14:10

V piatok 26.8.2016 sa konal v Strážove aktív prípraviek a mladších žiakov. .Prihlásené družstvá boli rozdelené do skupín podľa regionálneho usporiadania a dohodli si termíny usporiadania turnajov jednotlivých skupín.

 

MŽ - prípravky termíny turnajov.pdf (346769)