Aktív ObFZ Žilina

04.07.2016 18:47

V piatok 1.7.2016 sa konal v reštaurácii Kotva aktív klubov pred začiatkom súťažného ročníka 2016-17. Celý aktív viedol predseda ŠTK p. Vachan , ktorý v úvode pozdravil zástupcov jednotlivých klubov a zároveň ospravedlnil predsedu ObFZ Žilina p. Igora Kršku, ktorý bol služobne vzdialený.

V úvodnej správe zhodnotil uplynulý ročník a oboznámil prítomných z novinkou , ktorá začína nový ročník, a to je že SFZ stanovil členský príspevok za každého hráča , ako i trénera a ved. mužstva. Za trénera a funkcionárov klubu je to 10.-€ , za hráča dospelých 6.-€ a za každého mládežníka je to 3.-€. Takže každý hráč, resp. funkcionár musí mať zaplatený tento príspevok, inak systém ISSF nepustí hráča do stretnutia. Ako dôvod SFZ uvádza, že v tejto dobe, ak chcú získať ďalšie dotácie pre futbal zo strany štátu, musí uviesť , aká členská futbalová základňa je v SR. Toto členské po zaplatení klubov prejde naspäť do regionálnych súťaží.

Predseda KR p. Kolibáč pripomenul problémy s obsadzovaním R na MFZ , nakoľko je ich málo a je potrebné školiť ďalších adeptov na tento post. Klubová príslušnosť R bude zverejnená na stránke ObFZ.

V ďalšom priebehu aktívu boli odsúhlasené jednotlivé súťaže dospelých, dorastencov , žiakov , čo je prínosom i mladších žiakov a prípraviek, čo je dobrý predpoklad do budúcnosti jednotlivých klubov. V diskusii boli zodpovedané otázky ohľadne platenia členského, prestupového poriadku , v ktorom zmeny sú , že už nebude možnosť hosťovania hráčov, ale len prestup. V tomto smere je dôležité upozorniť kluby, že  suma za prestup je dohodou medzi klubmi / môže byť aj 0.-€ / , ak kluby uzavrú "Dohodu o prestupe" . Tabuľka  poplatkov za prestupy stanovená SFZ , platí len v prípade súhlasu hráča a nesúhlasu klubu.  Kluby , v súťaži slušnosti boli odmenené sponzorom ObFZ  firmou DOXXBET, poukazmi na stávkovanie v tejto kancelárii. Víťazi skupín obdržali svetelné výsledkové tabule , družstvá na druhom mieste obdržia sadu dresov a na tretích miestach poukazy pre hráčov a realizačný tím na stávkovanie v sume 30.-€.

Zástupca ďalšieho sponzora "Žilinský Večerník" p. Kolárik apeloval hlavne na rozhodcov, aby včas uzatvárali zápisy po stretnutí, a tieto výsledky sa zverejnili ihneď v nasledujúcom čísle ŽV.

Dotazy boli i na videozáznamy, ktoré kluby musia na podnet komisie ŠTK dodať na ObFZ, tieto však sú požadované nielen po problémoch v stretnutí , ale i na vyhodnotenie najkrajšieho gólu mesiaca, v I. i v II. triede to bolo za celú sezónu celkovo 103 videí.

Je potrebné i spomenúť negatívnu stránku uplynulého ročníka a to sú kontumácie stretnutí. Bolo ich celkovo 54! Boli to kontumácie, že mužstvo nenastúpilo na stretnutie, alebo stav hráčov na HP klesol pod 7. Čo je zarážajúce, sú kontumácie dospelých /v I.tr. 23x/ , v priebehu súťaže odstúpili TJ Fačkov, TJ Divinka "B" a TJ Zbyňov. U dorastu to boli FK Turie, ŠK Zástranie, OFK Teplička "B", FK Brodno a TJ Kolárovice.

Na záver poprial predseda ŠTK p. Vachan prítomným za účasť a hodne zdaru  do ďalšieho ročníka. Všetky potrebné informácie budú zverejnené v najbližšom čísle "Úradnej  správe " ObFZ Žilina.

 

V Žiline dňa 1.7. 2016                             Štefan Tavač - člen ŠTK pri ObFZ Žilina

Aktív ObFZ Žilina