Horný rad zľava: Šupej , Botka , Zemiak , Hreus-ved. mužstva, Ďurina Dolný rad zľava: Krajník , Matula , Rogoň , Behančin , Jaroščiak .

Horný rad zľava: Šupej , Botka , Zemiak , Hreus-ved. mužstva, Ďurina            Dolný rad zľava: Krajník , Matula , Rogoň , Behančin , Jaroščiak .