Horný rad zľava: Ján Kováčik - prezident SFZ, Igor Krško - predseda ObFZ ZA, Mário Marčan, Michal Kresáň, Miloš Hubočan, Peter Koňušiak, Peter Hájek, Miroslav Minarčík - primátor Bytče, Karol Belanik - viceprezident SFZ. Dolný rad zľava : Juraj Blanár -

Horný rad zľava: Ján Kováčik - prezident SFZ, Igor Krško - predseda ObFZ ZA, Mário Marčan, Michal Kresáň, Miloš Hubočan, Peter Koňušiak, Peter Hájek, Miroslav Minarčík - primátor Bytče, Karol Belanik - viceprezident SFZ.  Dolný rad zľava :  Juraj Blanár -