Poďakovanie za dlhoročnú aktívnu činnosť rozhodcu v pôsobnosti ObFZ Žilina - Pavol Kováč, Ján Pekara

Poďakovanie za dlhoročnú aktívnu činnosť rozhodcu v pôsobnosti ObFZ Žilina - Pavol Kováč, Ján Pekara