Horný rad zľava: Kresáň M., Martoník L., Lopušan M., Nemec M., Hájek P., Blanár Juraj - predseda VUC Žilina, Krško Igor - predseda ObFZ Žilina Dolný rad zľava : Kubáň D., Bielik B., Kincl J., Németh M., Barták P., Kováčik Ján - prezident SFZ.

Horný rad zľava: Kresáň M., Martoník L., Lopušan M., Nemec M., Hájek P., Blanár Juraj - predseda VUC Žilina, Krško Igor - predseda ObFZ Žilina Dolný rad zľava : Kubáň D., Bielik B., Kincl J., Németh M., Barták P., Kováčik Ján - prezident SFZ.