Pohľad do sály, v pozadí p.Zábavník

Pohľad do sály, v pozadí p.Zábavník