Volebná konferencia

 

Stanovy ObFZ

 

Volebný poriadok- Volebná konferencia 2017

 

Rokovací poriadok - Volebná konferencia 2017

 

 

Výsledky hlasovania - Volebná konferencia ObFZ Žilina dňa 15.11.2013

Predseda ObFZ Žilina

Ing. Igor Krško

Predseda Revíznej komisie

Ing. Milan Dolník

Predseda Odvolacej komisie

Ing. Jozef Hrivík

 

Členovia Riadnej konferencie (bývalá Rada ObFZ)

 1. Milan Meliš
 2. Jozef Hreus
 3. František Vorel
 4. Pavel Papaj
 5. Libor Kolibáč
 6. Ján Capko
 7. Štefan Tavač
 8. Ján Majsniar
 9. Patrik Sikora
 10.  Anna Psotná
 11.  Jozef Pytel
 12.  Pavol Bugáň
 13.  Peter Vachan
 14.  Ján Pekara
 15.  Vladimír Čvapek
 16.  Ján Janec
 17.  Miroslav Minarčík

 

Foto viď Fotogaléria