1. VV v súvislosti s pripravovanou súťažou prípravok rozhodol, že družstvo prípravky s najmenej desiatimi hráčmi sa považuje za mládežnícke mužstvo, ktorého zaradenie do súťaže je podmienkou pre štart družstva dospelých v I. a II. triede.  FK je povinný predložiť najneskôr na aktíve ŠDK súpisku družstva prípravky s najmenej desiatimi hráčmi potvrdenú štatutárnym orgánom klubu. Súťaž prípraviek sa bude hrať na zmenšenom ihrisku s počtom hráčov 5 + 1 a to v závislosti od počtu záujemcov turnajovým alebo klasickým kolovým spôsobom.

2. VV schvaľuje návrh komisie ŠDK - v plnom rozsahu a dopĺňa o znenie:  Od súťažného ročníka 2014/2015 štart hráčov všetkých súťaží v pôsobnosti ObFZ Žilina len na plastový RP.

Novinky

DOXXbet Gól mesiaca október 2014 - spustenie hlasovania

24.11.2014 14:33
Za najkrajší DOXXbet Gól mesiaca október 2014 môžete hlasovať do 12.12.2014 do 24.00 hodiny. http://www.futbalzilina.sk/gol-mesiaca/   Upozorňujeme FK , najkrajšie góly do súťaže DOXXbet Gól mesiaca môžete posielať do...

OZNAM - SFZ

24.11.2014 11:44
Vážení zástupcovia klubov, 6.10.2014 sme Vás upozornili na duplicitné úhrady faktúr za registračné preukazy. Opätovne Vás týmto žiadame, aby ste tieto NEUHRÁDZALI BANKOVÝM PREVODOM, VKLADOM NA ÚČET SFZ, POŠTOVOU POUKÁŽKOU, ALE VÝLUČNE LEN V...

Turnaj prípraviek- TJ Rozvoj Mojš

05.11.2014 07:04
  Dňa 25.10.2014 sa uskutočnil turnaj prípraviek, ktorej organizátorom bol futbalový klub TJ Rozvoj Mojš. Turnaj bol pripravený na výbornej úrovni a organizátor si pre účastníkov prichystal aj prekvapenie v podobe autobusu, ktorý...

DOXXBET GÓL MESIACA - Šimon Kubica z Bitarovej si prevzal ocenenia

13.10.2014 12:47
        Nová myšlienka ObFZ Žilina, Žilinského večerníka a ostatných partnerov  poukázať na najkrajšie góly v oblastných súťažiach našla svojho prvého výhercu z radu futbalistov. Uplynulý víkend pred stretnutím II....

Správa zo sekretariátu

29.09.2014 11:56
 Upozorňujeme v súvislosti s plnením zmluvy so spoločnosťou EURO-VAT, spol.s.r.o.,  súčasťou ktorej bolo venovanie 15 ks futbalových lôpt značky DYNAMAX družstvám, ktoré zvíťazili v kategórii dospelých...

Regionálny výber dievčat zo Stredoslovenského Futbalového Zväzu U13 ( ročníky 2001 a mladšie )

05.09.2014 13:52
Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )   1) Regionálny výber dievčat zo Stredoslovenského Futbalového Zväzu U13 ( ročníky 2001 a mladšie )   Dňa 22.9.2014 sa uskutoční výber dievčat U13 zo Žilinského kraja. Z tohto výberu...

PRÍPRAVKY - Záznam

03.09.2014 14:04
Tak ako bolo dohodnuté na aktíve prípravie - usporiadateľ turnaja prípraviek pošle vyplnený záznam o turnaji na sekretariát ObFZ.    Záznam prípravky 4 mužstvá Záznam prípravky 5 mužstiev - Terchovská skupina

PRÍPRAVKY 2014/2015

21.08.2014 16:54
Súťaž prípraviek 2014-2015

ZMENA V RS 2014/2015

13.08.2014 15:17
ObFZ upozorňuje na zmenu v RS 2014/2015 v časti III. bod 6.1, ktorého nové znenie je nasledovné: „Na MFS musia hráči nastúpiť v dresoch s dobre viditeľnými číslami. Brankár musí mať farbu dresu odlišnú od farby hráčov i od farby úboru ...

AKTÍV PRÍPRAVIEK

08.08.2014 12:25
Predseda ObFZ Žilina pozýva FK, ktoré prihlásili do súťaže prípravky na “AKTÍV PRÍPRAVIEK“. Aktív sa uskutoční 15.8.2014 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ Žilina. FK, ktoré prihlásili prípravku: BYTČICA, GBEĽANY, FAČKOV, KOTRČINA LÚČKA,...
1 | 2 | 3 | 4 >>
DOXXbet.sk

Aktuálne dokumenty

 
US č. 16 2014 - 2015 - 14.11.2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZPIS SÚŤAŽE NA ROK 2014-2015:
 
 
 
 
 
 
Zápisnica č. 5  VV  zo dňa   29.1. 2014

Zápis o stretnutí ObFZ  22.8.2013