1. VV v súvislosti s pripravovanou súťažou prípravok rozhodol, že družstvo prípravky s najmenej desiatimi hráčmi sa považuje za mládežnícke mužstvo, ktorého zaradenie do súťaže je podmienkou pre štart družstva dospelých v I. a II. triede.  FK je povinný predložiť najneskôr na aktíve ŠDK súpisku družstva prípravky s najmenej desiatimi hráčmi potvrdenú štatutárnym orgánom klubu. Súťaž prípraviek sa bude hrať na zmenšenom ihrisku s počtom hráčov 5 + 1 a to v závislosti od počtu záujemcov turnajovým alebo klasickým kolovým spôsobom.

2. VV schvaľuje návrh komisie ŠDK - v plnom rozsahu a dopĺňa o znenie:  Od súťažného ročníka 2014/2015 štart hráčov všetkých súťaží v pôsobnosti ObFZ Žilina len na plastový RP.

Novinky

DOXXbet Gól mesiaca september 2014 - výsledky hlasovania

01.11.2014 00:35
Za najkrajší DOXXbet Gól mesiaca september 2014 bol Vami vybraný gól číslo 4. Michal Laš (TJ Višňové) s počtom hlasov 60. Víťazovi blahoželáme!   Upozorňujeme FK , najkrajšie góly do súťaže DOXXbet Gól mesiaca môžete...

DOXXBET GÓL MESIACA - Šimon Kubica z Bitarovej si prevzal ocenenia

13.10.2014 12:47
        Nová myšlienka ObFZ Žilina, Žilinského večerníka a ostatných partnerov  poukázať na najkrajšie góly v oblastných súťažiach našla svojho prvého výhercu z radu futbalistov. Uplynulý víkend pred stretnutím II....

Správa zo sekretariátu

29.09.2014 11:56
 Upozorňujeme v súvislosti s plnením zmluvy so spoločnosťou EURO-VAT, spol.s.r.o.,  súčasťou ktorej bolo venovanie 15 ks futbalových lôpt značky DYNAMAX družstvám, ktoré zvíťazili v kategórii dospelých...

Regionálny výber dievčat zo Stredoslovenského Futbalového Zväzu U13 ( ročníky 2001 a mladšie )

05.09.2014 13:52
Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec )   1) Regionálny výber dievčat zo Stredoslovenského Futbalového Zväzu U13 ( ročníky 2001 a mladšie )   Dňa 22.9.2014 sa uskutoční výber dievčat U13 zo Žilinského kraja. Z tohto výberu...

PRÍPRAVKY - Záznam

03.09.2014 14:04
Tak ako bolo dohodnuté na aktíve prípravie - usporiadateľ turnaja prípraviek pošle vyplnený záznam o turnaji na sekretariát ObFZ.    Záznam prípravky 4 mužstvá Záznam prípravky 5 mužstiev - Terchovská skupina

PRÍPRAVKY 2014/2015

21.08.2014 16:54
Súťaž prípraviek 2014-2015

ZMENA V RS 2014/2015

13.08.2014 15:17
ObFZ upozorňuje na zmenu v RS 2014/2015 v časti III. bod 6.1, ktorého nové znenie je nasledovné: „Na MFS musia hráči nastúpiť v dresoch s dobre viditeľnými číslami. Brankár musí mať farbu dresu odlišnú od farby hráčov i od farby úboru ...

AKTÍV PRÍPRAVIEK

08.08.2014 12:25
Predseda ObFZ Žilina pozýva FK, ktoré prihlásili do súťaže prípravky na “AKTÍV PRÍPRAVIEK“. Aktív sa uskutoční 15.8.2014 o 16.00 hod. v zasadačke ObFZ Žilina. FK, ktoré prihlásili prípravku: BYTČICA, GBEĽANY, FAČKOV, KOTRČINA LÚČKA,...

Podpis zmluvy medzi stávkovou spoločnosťou DOXXbet a Oblastným futbalovým zväzom Žilina

23.07.2014 08:47
V prílohe si môžete  tlačovú správu  k podpisu zmluvy medzi stávkovou spoločnosťou DOXXbet a Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) Žilina o marketingovej spolupráci na sezónu 2014/2015. Zo spolupráce budú mať materiálny aj finančný osoh...

Sieň slávy hornohričovského futbalu

23.07.2014 08:32
V nedeľu 15.6.2014 sa "Sieň slávy hornohričovského futbalu" stala skutočnosťou, keď ju starostovia obcí Buchlovice Ing. Jiří Černý a Horného Hričova Ing. Jozef Trizuljak slávnostným prestrihnutím pásky otvorili a sprístupnili verejnosti. Dňa...
1 | 2 | 3 | 4 >>
DOXXbet.sk

Aktuálne dokumenty

 
US č.15 2014 - 2015 - 31.10.2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZPIS SÚŤAŽE NA ROK 2014-2015:
 
 
 
 
 
 
Zápisnica č. 5  VV  zo dňa   29.1. 2014

Zápis o stretnutí ObFZ  22.8.2013