Horný rad zľava: Ján Kováčik - prezident SFZ, Igor Krško - predseda ObFZ ZA, Mário Marčan, Michal Kresáň, Miloš Hubočan, Peter Koňušiak, Peter Hájek, Miroslav Minarčík - primátor Bytče, Karol Belanik - viceprezident SFZ.
Dolný rad zľava :  Juraj Blanár - predseda ŽSK, Lukáš Martoník, Juraj Bielik, Ondrej Volek, Branislav Vydra, Michal Németh.

Novinky

AKTÍV ŠDK + PRIHLÁŠKA

22.05.2015 14:32
ŠDK oznamuje FK, aktív ŠDK sa uskutoční 3.7.2015 o 16.00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti na prízemí budovy KOTVA na Predmestskej ulici (vchod z parkoviska).   Prihlášku do súťaží 2015/2016 ObFZ Žilina najdete na stránke...

DOXXbet Gól mesiaca marec a apríl 2015

18.05.2015 18:56
Za najkrajší DOXXbet Gól mesiaca apríl 2015 môžete hlasovať do 27.5.2015. NOVINKA!!! Z hlasujúcich, ktorí vyplnia v závere ankety kontaktné údaje, vyberieme jedného výhercu, ktorý bude takisto odmenený.   Za najkrajší DOXXbet Gól mesiaca ...

NAJBLIŽŠÍ VÍKEND - ROZHODLO POČASIE

01.04.2015 20:02
Z dôvodu mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok na toto ročné obdobie a z toho vyplývajúceho stavu hracích plôch na väčšine územia stredného Slovenska, ako aj nepriaznivej predpovede počasia na najbližšie dni, ruší ŠDK ObFZ Žilina...

AKTÍV PRÍPRAVIEK

24.03.2015 14:05
297.   ŠDK oznamuje, že dňa 27.03.2015 o 16.00 hod. sa uskutoční aktív prípraviek a to v akadémii mládeže MŠK Žilina v Strážove. Aktívu sa môžu zúčastniť doterajší účastníci ako aj noví záujemcovia o súťaž prípraviek....

NÁHRADNÝ ZIMNÝ SEMINÁR ROZHODCOV

23.02.2015 14:01
Náhradný „Zimný seminár rozhodcov“ ObFZ Žilina sa uskutoční v zasadačke OBFZ Žilina dňa 6. marca 2015 o 15.30 hod. Poslednú možnosť zúčastniť sa ZS majú aj R, ktorí sa doteraz nezúčastnili ZS dňa 20.2.2015: Bugala, Beszédes ,Dubovan M.,...

KR - ŠKOLENIE NOVÝCH ROZHODCOV

23.02.2015 13:57
KR pripravuje v poslednej dekáde mesiaca Marec  školenie nových R. Presný termín bude určený v Úradnej správe, rep na web. stránke  www. futbalzilina.sk  Záujemcovia sa môžu prihlásiť na MT 0908 903 264, resp. 0903...

NOVÝ REGISTRAČNÝ A PRESTUPOVÝ PORIADOK

23.02.2015 13:52
Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného...

1. STREDOEURÓPSKE SYMPÓZIUM O FUTBALE

17.02.2015 13:12
Slovenský futbalový zväz (SFZ), Aliancia európskych asociácií futbalových trénerov (AEFCA) a klub FC DAC 1904 Dunajská Streda srdečne pozývajú slovenskú trénerskú obec na 1. stredoeurópske sympózium o futbale ktoré sa uskutoční v pondelok...

SEMINÁR R + DZ

03.02.2015 14:33
KR oznamuje R a DZ, že seminár pred jarnou časťou  súťažného ročníka  2014/2015 sa uskutoční dňa 13.februára 2014 o 16.00 hod. v reštauračnom zariadení KOTVA. Pri prezentácii každý R a DZ predloží lekárske potvrdenie /...

Výhra z plesu putovala do škôlky

27.01.2015 14:13
Predseda Oblastného futbalového zväzu Žilina Igor Krško venoval deťom zo súkromnej škôlky Včielka svoju výhru z tomboly v rámci 13. ročníka Jedenástky roka spojeného s plesom. Milé gesto uskutočnil v pondelok...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
DOXXbet.sk

Aktuálne dokumenty

 
 
 
US č. 28 2014 - 2015 - 22.5.2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZPIS SÚŤAŽE NA ROK 2014-2015
 
 
 
 
 
Zápis o stretnutí ObFZ  22.8.2013